Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (PHẦN 1)

           Với sinh viên học kỹ thuật chuyên ngành cơ khí thì việc làm đồ án CNCTM (Công Nghệ Chế Tạo Máy ) là một trong những học phần quan trọng. Qua những đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy này sẽ cung cấp, tổng hợp lại những kiến thức vừa học, đã học cho bản thân sinh viên làm hành trang chuẩn bị bước vào môi trừơng làm việc thực tiễn...

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (PHẦN 2)

4. Qui trình công nghệ:
              Đây là cái trọng tâm nhất của đồ án cơ khí, bạn phải tổng hợp được những số liệu trên rồi hãy nhìn đến nó. Hãy đưa ra nhiều phương án, những phương án phải có tính cụ thể và thực tiễn chứ không nên đưa ra những phương án chung chung, hay phương án phụ nhằm đẩy lên phương án chính mà bản thân đã chọn sẵn. Cái nầy SV nhà ta ưa làm lắm đây....