Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

THIẾT KẾ KHUÔN - ĐỒ ÁN CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY - ĐỒ ÁN CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ - ĐỒ ÁN CƠ KHÍ

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - ĐỒ ÁN CƠ KHÍ

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (PHẦN 3)

7. Những quyển sách cần có khi làm đồ án cơ khí:
       Với riêng thiển ý của mình thì khi bắt tay vào làm đồ án CNCTM, SV cần có những quyển sách sau để tham khảo và làm hành trang về sau, sách bây giờ cũng khá rẻ rồi, hoặc lên Net tìm ebook có thể có.


      1. ST CNCTM tập 1, 2, 3
      2. Giáo trình CNCTM
     3. Chế độ cắt gia công cơ khí của thầy Hồ Viết Bình – cô Nguyễn Ngọc Đào - thầy Trần Thế San. Nói thêm rằng, trong quyển nầy có những thông số cụ thể của nhiều máy được những thầy cô cập nhật. Rất cụ thể cho SV dùng tra cứu và tính toán chế độ cắt.

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (PHẦN 1)

           Với sinh viên học kỹ thuật chuyên ngành cơ khí thì việc làm đồ án CNCTM (Công Nghệ Chế Tạo Máy ) là một trong những học phần quan trọng. Qua những đồ án Công Nghệ Chế Tạo Máy này sẽ cung cấp, tổng hợp lại những kiến thức vừa học, đã học cho bản thân sinh viên làm hành trang chuẩn bị bước vào môi trừơng làm việc thực tiễn...

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (PHẦN 2)

4. Qui trình công nghệ:
              Đây là cái trọng tâm nhất của đồ án cơ khí, bạn phải tổng hợp được những số liệu trên rồi hãy nhìn đến nó. Hãy đưa ra nhiều phương án, những phương án phải có tính cụ thể và thực tiễn chứ không nên đưa ra những phương án chung chung, hay phương án phụ nhằm đẩy lên phương án chính mà bản thân đã chọn sẵn. Cái nầy SV nhà ta ưa làm lắm đây....