Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MÁY CẮT KIM LOẠI

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỘP TỐC ĐỘ

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG BÁNH RĂNG

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG BẠC

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG TRỤC

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG HỘP

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG CÀNG

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC - ĐỒ ÁN CƠ KHÍ

THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC - ĐỒ ÁN CƠ KHÍ