Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

THIẾT KẾ KHUÔN - ĐỒ ÁN CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY - ĐỒ ÁN CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ - ĐỒ ÁN CƠ KHÍ

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - ĐỒ ÁN CƠ KHÍ

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (PHẦN 3)

7. Những quyển sách cần có khi làm đồ án cơ khí:
       Với riêng thiển ý của mình thì khi bắt tay vào làm đồ án CNCTM, SV cần có những quyển sách sau để tham khảo và làm hành trang về sau, sách bây giờ cũng khá rẻ rồi, hoặc lên Net tìm ebook có thể có.


      1. ST CNCTM tập 1, 2, 3
      2. Giáo trình CNCTM
     3. Chế độ cắt gia công cơ khí của thầy Hồ Viết Bình – cô Nguyễn Ngọc Đào - thầy Trần Thế San. Nói thêm rằng, trong quyển nầy có những thông số cụ thể của nhiều máy được những thầy cô cập nhật. Rất cụ thể cho SV dùng tra cứu và tính toán chế độ cắt.